do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Klienci”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.werbus.pl (dalej jako: „Sklep”), stanowiącego własność firmy P.H. WERBUS Michał Klusek.

  

§ 1. Postanowienia ogólne

 1.  Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest P.H. WERBUS Michał Klusek z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zakątek 1, 70-766 Szczecin , NIP 852-194-65-05, REGON 320131898.
 2.   Klientami Sklepu są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie Sklepu („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

§ 2. Zakres zbieranych danych

 Rejestracja - podczas rejestracji wymagane są imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło do logowania do Sklepu dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku firm wymagane są nazwa firmy, NIP, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło do logowania do Sklepu. Zbieranie tych danych ułatwia dokonywanie regularnych transakcji.

Zamówienia - składając zamówienie Klient musi podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, jeśli jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku firm potrzebne są imię i nazwisko zamawiającego, nazwa firmy, NIP, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail. Automatycznie pobierany jest także adres IP zamawiającego, by sprawdzić, czy Sklep nie ma do czynienia z fałszywym zamówieniem. Dane są przetwarzane tylko podczas zamówienia i są używane tylko w historii zamówień, co może stanowić dowód w postępowaniu reklamacyjnym. 

§ 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

§ 4. Użytkowanie danych

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale też niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane Klienta są używane jedynie w celu:

 1. umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Klientem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną;
 2. rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Klientów, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
 3. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Klientów Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
 4. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
 5. statystycznym i archiwizacyjnym;
 6. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

§ 5. Kontakt z Użytkownikami Sklepu

Klient dokonujący transakcji zakupu towaru po podaniu adresu e-mail może otrzymać od Sklepu wiadomości e-mail dotyczące tej transakcji. Sklep dopuszcza również możliwość kontaktu telefonicznego z Klientem.

Sklep werbus.pl nie prowadzi newslettera. Poza realizacją zamówień, wiadomości email są wysyłane do Klientów wyłącznie w celu informacyjnym (np. o ważnych zmianach w regulaminie). 

§ 6. Modyfikowanie, usuwanie i dostęp do danych osobowych

Użytkownik Sklepu ma prawo do edycji i modyfikowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, oraz przysługuje mu prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych zbieranych przez Sklep. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje Konto można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Wyjątek stanowią dane osobowe użyte do transakcji zakupu, które na życzenie Klienta również można zmienić lub usunąć, jednak dopiero po upływie ustawowego okresu przechowywania danych.

§ 7. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, Sklep jest upoważniony do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim. W przypadku realizacji umowy sprzedaży w Sklepie, podmiotem trzecim są firmy spedycyjne, odpowiedzialne za dostarczenie zamówionego towaru pod wskazany przez Klienta adres. W tym celu Sklep udostępnia podmiotom trzecim dane teleadresowe odbiorcy określone przez Klienta.

§ 8. Wykorzystanie plików Cookies

Sklep wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika (jednakże z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika) i dostosowanie strony internetowej do indywidualnych preferencji jego urządzenia. Pliki Cookies są wykorzystywane również do zbierania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych. Informacje uzyskane w ten sposób pomagają zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez użytkownika, a w rezultacie - umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych.

Dane użytkowników gromadzone za pomocą plików Cookies zbierane są z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane te zaszyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Każdy użytkownik Sklepu może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w przeglądarce internetowej, służącej mu do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, że zablokowana zostanie automatyczna obsługa plików Cookies lub użytkownik każdorazowo będzie informowany o ich przesyłaniu. Ograniczenie stosowania plików Cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies znajdują się w ustawieniach dowolnej przeglądarki internetowej.

 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl